pdprezerwacja

PROCDURA REZERWACJI:

1. proszę wydrukować “ogólne warunki rezerwacji i wynajmu” i dać/przesłać klientowi do podpisania (parafka na każdej stronie)

2.proszę wypełnić poniższy formularz rezerwacji

3.po zweryfikowaniu mailem zwrotnym otrzymasz od nas informację o akceptacji, wtedy klient zobligowany jest do wpłaty 20% zaliczki na wskazany w mailu rachunek bankowy

4.po zaksięgowaniu w/w wpłaty rezerwacja traktowana jest jako potwierdzona, termin blokowany. Klient na wskazany w formularzu adres email otrzymuje druk potwierdzenia rezerwacji (kopia również do Was)Rezerwacja